Over de ZRD

De hoofdreden voor de oprichting van de Zeeuwse ReinigingsDienst B.V. (ZRD) was de optimale afvalverwijdering voor de Zeeuwse burgers. De belangrijkste taak is dan ook het inzamelen van huishoudelijk afval. Dit wordt gedaan op twee manieren, via ophaling (haalmethode) en via inzameling op de milieustraten (brengmethode).

Daarnaast biedt de ZRD ook andere diensten aan:

  • Het handmatig of machinaal vegen van straten en pleinen
  • Kolkenreinigen
  • Inzamelen grofvuil en KCA
  • Beleidsonderzoek en advisering op het gebied van afvalstoffen
  • Inzamelen oud papier en karton
  • Inzamelen / opbulken en transport naar eindverwerking van Kunststof Flessen, Flacons en drankenkartons (KFF+)

De ZRD opereert in Zeeland. Het bedrijf kent de markt en haar klanten. Onder andere vanwege de langdurige samenwerking met de gemeenten. De ZRD blijft streven naar verdere verbetering van haar dienstverlening. Alleen samen met de Zeeuwse gemeenten kunnen oplossingen gevonden worden die voor alle partijen meerwaarde bieden.